Vaš savetnik za obrazovanje - EDUC-MEDIA!

 

Naša misija je da pomažemo u osposobljavanju studenata i ostalih zainteresovanih subjekata za upravljanje ličnom karijerom, sa ciljem stalnog usavršavanja, kako profesionalnog, tako i ličnog.